IPB

, ( | )

 
> > 14-20.05.1990/ ., =
V
4.9.2012, 12:26
#1*******

:
: 23674
: 17.12.2010
: .,
: 214-20.05.1990/ ., = .


--------------------
e-mail: azaharov126@gmail.com
- 4276400018398678 .
 
+
24.5.2013, 12:50
#2*******

:
: 23674
: 17.12.2010
: .,
: 2(: Dizanje Tegova)

14-20.05.1990. . , , ..

--------------------
e-mail: azaharov126@gmail.com
- 4276400018398678 .
 
+
24.5.2013, 12:55
#3*******

:
: 23674
: 17.12.2010
: .,
: 2+110 .

Kurlovich and Nerlinger 257,5 kg.
Frank Rothwell (3 ) ==> .

Frank Rothwell's Olympic Weightlifting History Botev,Nerlinger, Kurlovitch 1990 EWC.
Frank Rothwell (7 ) ==> .

+110KG | 1990 | European Weightlifting Championships (Aalborg, Denmark).
Weightlifting News Agent (29 ) ==> .


--------------------
e-mail: azaharov126@gmail.com
- 4276400018398678 .
 
+
11.9.2015, 11:16
#4*******

:
: 23674
: 17.12.2010
: .,
: 290 .

90KG | 1990 | European Weightlifting Championships (Aalborg, Denmark) .
Weightlifting News Agent (29 ) ==> .--------------------
e-mail: azaharov126@gmail.com
- 4276400018398678 .
 
+
28.1.2018, 0:28
#5*******

:
: 23674
: 17.12.2010
: .,
: 2110 .

Stefan Botev 250 kg.
Frank Rothwell (1 ) ==> .

110KG | 1990 | European Weightlifting Championships (Aalborg, Denmark).
Weightlifting News Agent (16 ) ==> .


--------------------
e-mail: azaharov126@gmail.com
- 4276400018398678 .
 
+
22.6.2018, 15:15
#6*******

:
: 23674
: 17.12.2010
: .,
: 2100 .

100KG | 1990 | European Weightlifting Championships (Aalborg, Denmark) .
Weightlifting News Agent (23 ) ==> .

Sergi Kapytov 235 kg.
Frank Rothwell (2 ) ==> .


--------------------
e-mail: azaharov126@gmail.com
- 4276400018398678 .
 
+

1 . (: 1, : 0)
: 0

 

: · : · :

· · ·

: 19.7.2018, 10:40