IPB

, ( | )

2 V  < 1 2  
> 
V
20.6.2016, 11:03
#21*******

:
: 26933
: 17.12.2010
: .,
: 214.06.2016. Assem Sadykova (63) - Post-Competition Training.


hookgrip (6 ) ==> .--------------------
e-mail: azaharov126@gmail.com
- 4276400018398678 .
 
+
20.6.2016, 11:12
#22*******

:
: 26933
: 17.12.2010
: .,
: 215.06.2016. Ilya Ilyin - 189 kg Snatch.


World Weightlifting (1 ) ==> .--------------------
e-mail: azaharov126@gmail.com
- 4276400018398678 .
 
+
3.10.2016, 12:39
#23*******

:
: 26933
: 17.12.2010
: .,
: 225.09.2015. - 240.


(1 ) ==> .


--------------------
e-mail: azaharov126@gmail.com
- 4276400018398678 .
 
+
24.1.2019, 11:06
#24*******

:
: 26933
: 17.12.2010
: .,
: 214.01.2019. - .


(7 ) ==> .--------------------
e-mail: azaharov126@gmail.com
- 4276400018398678 .
 
+
25.2.2019, 15:35
#25*******

:
: 26933
: 17.12.2010
: .,
: 210.02.2019. .


(10 ) ==> .


--------------------
e-mail: azaharov126@gmail.com
- 4276400018398678 .
 
+
10.3.2019, 21:12
#26*******

:
: 26933
: 17.12.2010
: .,
: 209.03.2019. .


(18 ) ==> .


--------------------
e-mail: azaharov126@gmail.com
- 4276400018398678 .
 
+
5.11.2019, 16:29
#27*******

:
: 26933
: 17.12.2010
: .,
: 204.11.2019. Tokyo2020 (25.10.2019) .


IlyaIlyinForever (6 ) ==> .--------------------
e-mail: azaharov126@gmail.com
- 4276400018398678 .
 
+
18.11.2019, 9:08
#28*******

:
: 26933
: 17.12.2010
: .,
: 2#Tokyo2020 (3.11.2019)


IlyaIlyinForever (8 ) ==> .--------------------
e-mail: azaharov126@gmail.com
- 4276400018398678 .
 
+
27.11.2019, 13:19
#29*******

:
: 26933
: 17.12.2010
: .,
: 2#Tokyo2020 (19.11.2019) .


IlyaIlyinForever (5 ) ==> .--------------------
e-mail: azaharov126@gmail.com
- 4276400018398678 .
 
+
3.12.2019, 17:33
#30*******

:
: 26933
: 17.12.2010
: .,
: 2#Tokyo2020 (24.11.2019) .


IlyaIlyinForever (9 ) ==> .--------------------
e-mail: azaharov126@gmail.com
- 4276400018398678 .
 
+
« · · »
 

2 V  < 1 2
1 . (: 1, : 0)
: 0

 

: · : · :

· · ·

: 9.12.2019, 12:45