IPB

, ( | )

8 V  « < 6 7 8  
>  ,
V
5.4.2016, 17:31*******

:
: 31156
: 17.12.2010
: .,
: 2Artem Okulov - 200 kg Clean & Jerk.


Weightlifting Union (1 ) ==> .--------------------
: - e-mail: azaharov126@gmail.com
- .
- 4276400018398678 .
 
+
10.4.2016, 23:46*******

:
: 31156
: 17.12.2010
: .,
: 2Olga Zubova - 180 kg Jerk.


Weightlifting Union (1 ) ==> .--------------------
: - e-mail: azaharov126@gmail.com
- .
- 4276400018398678 .
 
+
24.8.2018, 10:52*******

:
: 31156
: 17.12.2010
: .,
: 2140 .


(1 ) ==> .--------------------
: - e-mail: azaharov126@gmail.com
- .
- 4276400018398678 .
 
+
7.12.2018, 9:23*******

:
: 31156
: 17.12.2010
: .,
: 22018 190 145/2.


(1 ) ==> .--------------------
: - e-mail: azaharov126@gmail.com
- .
- 4276400018398678 .
 
+
20.5.2020, 16:16*******

:
: 31156
: 17.12.2010
: .,
: 2Garaev Zulfat 155 kg. 73.


Weightlifting Videos (1 ) ==> .--------------------
: - e-mail: azaharov126@gmail.com
- .
- 4276400018398678 .
 
+
28.5.2020, 3:54*******

:
: 31156
: 17.12.2010
: .,
: 2How do Russian weightlifters train?


Snakepham (10 ) ==> .--------------------
: - e-mail: azaharov126@gmail.com
- .
- 4276400018398678 .
 
+
5.4.2021, 10:30*******

:
: 31156
: 17.12.2010
: .,
: 22021.


(1 ) ==> .--------------------
: - e-mail: azaharov126@gmail.com
- .
- 4276400018398678 .
 
+
« · , , · »
 

8 V  « < 6 7 8
1 . (: 1, : 0)
: 0

 

: · : · :

· · ·

: 23.4.2021, 2:15